Bài Đao Bạt Thảo Tầm Xà (Lesson of Sabre Chopping Grass to Look for Snakes)

Bài Đao Bạt Thảo Tầm Xà (Lesson of Sabre Chopping Grass to Look for Snakes)

* 16,077 lượt xem * 65 lượt tải

10,000 đ

Tác giả : Nhất Phi Kim

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 128

Năm xuất bản : 0

Giá sách in : 30,000 đ Mua sách in

Trích đoạn Mục lục

Rắn là loài vật rất nguy hiểm, thường ẩn mình trong các bụi rậm. Muốn trừ rắn, trước hết phải dọn sạch cỏ cây. Bài độc đao “BẠT THẢO TẦM XÀ” nghĩa là phát cỏ để tìm rắn, tức quyết trừ kẻ ác cho đến tận cùng.

Nội dung bài đao gồm toàn những động tác hiểm với mức sát thủ cao mà bất cứ đối phương nào, nếu không cẩn thận, cũng đều có thể bị nguy hại trong nháy mắt.

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved