Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (1960-1977)

Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (1960-1977)

* 2,168 lượt xem * 55 lượt tải

58,000 đ

Tác giả : Hà Minh Hồng - Trần Nam Tiến

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 402

Năm xuất bản : 2021

Giá sách in : 160,000 đ

Trích đoạn Mục lục
  Cuốn sách phân tích và khẳng định tính tất yếu sự ra đời của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, nhằm đoàn kết tập hợp các lực lượng, tầng lớp yêu nước ở miền Nam, tiếp tục thực hiện chuyển thế chiến lược cho cách mạng miền Nam. Ngọn cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng đã phất cao trên các chiến trường miền Nam, hướng dẫn nhân dân đấu tranh trong cuộc chiến đấu một mất một còn với chiến tranh thực dân mới của Mỹ và chế độ tay sai. Ngọn cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng cũng giương cao như một biểu tượng sáng ngời của ý chí vì độc lập tự do của nhân dân miền Nam Việt Nam trên nhiều nơi của thế giới những người lao động yêu chuộng hòa bình, tự do và công lý. Ngọn cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng đã theo các đoàn quân giải phóng và lực lượng tiến công và nổi dậy vào chiếm lĩnh dinh lũy cuối cùng của chế độ thực dân mới ở Sài Gòn, báo hiệu niềm vui chiến thắng vẻ vang của quân và dân cả nước đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử giải phóng miền Nam, tiến tới hòa bình thống nhất Tổ quốc.
           Cuốn sách MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VIỆT NAM (1960 - 1977) chưa phải là hoàn chỉnh nhất về tư liệu và vấn đề khoa học, nhưng hy vọng rằng chuyên khảo sẽ giúp cho những thế hệ sau thời đạn bom, xây dựng thời hòa bình có cái nhìn toàn diện từ những cứ liệu chắc chắn về Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.
 

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved