Mặt trận dân tộc giải phóng Miền nam Việt Nam (1960 - 1977)

Mặt trận dân tộc giải phóng Miền nam Việt Nam (1960 - 1977)

* 16,382 lượt xem * 121 lượt tải

10,000 đ

Tác giả : TS. Hà Minh Hồng

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 264

Năm xuất bản : 2010

Giá sách in : 55,000 đ Mua sách in

Trích đoạn Mục lục
50 năm trước, ngày 20-12-1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (MTGP) ra đời và bước vào hoạt động đoàn kết tập hợp các lực lượng, tầng lớp yêu nước ở miền Nam, tiếp tục thực hiện chuyển thế chiến lược cho cách mạng miền Nam. Ngọn cờ MTGP đã phất cao trên các chiến trường miền Nam, hướng dẫn nhân dân đấu tranh trong cuộc chiến đấu một mất một còn với chiến tranh thực dân mới của Mỹ và chế độ tay sai. Ngọn cờ MTGP cũng giương cao như một biểu tượng sáng ngời của ý chí vì độc lập tự do của nhân dân miền Nam Việt Nam trên nhiều nơi của thế giới những người lao động yêu chuộng hòa bình, tự do và công lý. Ngọn cờ MTGP đã theo các đoàn quân giải phóng và lực lượng tiến công và nổi dậy vào chiếm lĩnh dinh lũy cuối cùng của chế độ thực dân mới ở Sài Gòn, báo hiệu niềm vui chiến thắng vẻ vang của quân và dân cả nước đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử giải phóng miền Nam, tiến tới hòa bình thống nhất Tổ quốc.

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved