What really matters? - Điều hay lẽ phải? (song ngữ Anh - Việt)

What really matters? - Điều hay lẽ phải? (song ngữ Anh - Việt)

* 17,876 lượt xem * 99 lượt tải

12,000 đ

Tác giả : Br. John Mark Falkenhain, O.S.B

Dịch giả : Minh Hiền

Số trang : 34

Năm xuất bản : 2014

Giá sách in : 27,000 đ Mua sách in

Trích đoạn Mục lục

Một trong những món quà quan trọng nhất chúng ta trao cho trẻ em là những giá trị tốt đẹp giúp trẻ tự hình thành ý thức về những điều quan trọng -  ý thức về những điều  THẬT SỰ quan trọng.

Trong cuốn sách này, tác giả John Mark Falkenhain, O.S.B., muốn giúp cả trẻ em lẫn người lớn suy ngẫm về những điều quan trọng nhất đối với họ trong cuộc sống, đặc biệt là sự tôn trọng, các mối quan hệ, và tình yêu thương.

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved