Mad isn't bad - A child's book about angel - Giận! Đâu có xấu - Cẩm nang thiếu nhi giúp ứng phó sự cáu giận (song ngữ Anh - Việt)

Mad isn't bad - A child's book about angel - Giận! Đâu có xấu - Cẩm nang thiếu nhi giúp ứng phó sự cáu giận (song ngữ Anh - Việt)

* 16,654 lượt xem * 83 lượt tải

12,000 đ

Tác giả : Michaelene Mundy

Dịch giả : Nhóm dịch thuật Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

Số trang : 34

Năm xuất bản : 2015

Giá sách in : 27,000 đ

Trích đoạn Mục lục

 Em có thể giận  - mà vẫn tốt. Xét vẫn tốt, trong đời ai cũng có lúc giận. Đó là điều bình thường. Nhưng chúng ta phải xử lý cơn giận của mình nư thế nào dây? Liệu ta có nhiều lựa chọn không.

Quyển sách Giận ! Đâu có xấu nói cho trẻ biết trẻ thật sự có nhiều lựa chọn để làm khi giận - hệt như việc những người lớn yêu trẻ con có nhiều lựa chọn về việc dạy gì cho trẻ để ứng phó cơn giận. Từ sự hiểu biết về giận là như thế nào và điều gì gây ra cơn giận đó, cúng ta có thể học và dạy những cách thức lành mạnh để xử lý nó.

Giận ! Đâu có xấu là quyển sách mà tất cả các bâc phụ huynh, giáo viên và người lớn yêu trẻ em sẽ đánh giá cao. Quyển sách cho trẻ một góc nhìn chân thực và tích cực  về cơn giận  -  và cách xử lý nó.

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved