Vững bước trên con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn

Vững bước trên con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn

* 733 lượt xem * 5 lượt tải

… Thấu hiểu sâu sắc lời Hồ Chí Minh căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém” và “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”, trong tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chú trọng công tác cán bộ, xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ có đức có tài, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

… Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng, trong bất kỳ thời kỳ nào của cách mạng, cán bộ và công tác cán bộ cũng là vấn đề trọng yếu, chẳng những có ý nghĩa to lớn đối với công tác xây dựng Đảng mà còn góp phần quyết định sự thành bại trong tổ chức và lãnh đạo cách mạng của Đảng

(trích Phần 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh ngọn cờ dẫn dắt cách mạng Việt Nam
đi đến thắng lợi
- Công tác cán bộ là “Công việc gốc” của Đảng)

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved