Thành tựu của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh - Từ Đại hội đến Đại hội

Thành tựu của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh - Từ Đại hội đến Đại hội

* 9,938 lượt xem * 65 lượt tải

20,000 đ

Tác giả : Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 302

Năm xuất bản : 2015

Giá sách in : 00 đ

Trích đoạn Mục lục

Nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ X của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, để nhìn lại những thành tựu của Đảng bộ và Nhân dân Thành phố trong 9 nhiệm kỳ qua, đồng thời cung cấp thêm thông tin, tư liệu phục vụ nhu cầu của cán bộ, đảng viên và Nhân dân muốn tìm hiểu về các kỳ đại hội của Đảng bộ Thành phố, được sự chỉ đạo của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện cuốn sách Thành tựu của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh - Từ Đại hội đến Đại hội. Nội dung gồm 3 phần: Phần 1: Khái quát về Thành phố Hồ Chí Minh và Đảng bộ Thành phố; Phần 2: Thành tựu của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh trước thời kỳ đổi mới (1975 - 1985); Phần 3: Thành tựu của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới (từ năm 1986 đến nay). Ngoài ra còn có Phần Phụ lục và một số hình ảnh minh họa.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách tới quý bạn đọc.

--- Trích Lời Nhà xuất bản ---

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved