Cấu trúc - Mẫu câu thường dùng trong tiếng Hoa

Cấu trúc - Mẫu câu thường dùng trong tiếng Hoa

* 1,632 lượt xem * 26 lượt tải

Bạn học tiếng Hoa đã lâu, nhưng khi nghe người ta nói, bạn cảm thấy có nhiều câu vẫn không hiểu?

Bạn học tiếng Hoa đã lâu, nhưng khi cần giao tiếp lại diễn đạt không được?

Bạn học tiếng Hoa đã lâu, nhưng khi đọc một câu, từng chữ đều hiểu nghĩa, nhưng không hiểu được nội dung cả câu đó nói gì?

Rất có thể, do chúng ta không nắm được cấu trúc câu của tiếng Hoa.

Vì vậy, quyển sách Cấu trúc câu thường dùng trong tiếng Hoa từ A đến Z sẽ giúp các bạn giải quyết vấn đề nêu trên.

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved