Bài Trường Côn Tiên Tử Phá Trận (Lesson of Long Club Fairy Smashing Up the Fight)

Bài Trường Côn Tiên Tử Phá Trận (Lesson of Long Club Fairy Smashing Up the Fight)

* 31,896 lượt xem * 73 lượt tải

10,000 đ

Tác giả : Nhất Phi Kim

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 140

Năm xuất bản : 0

Giá sách in : 32,000 đ Mua sách in

Trích đoạn Mục lục

Côn là một binh khí rất lợi hại mà người xưa đã dùng để chiến đấu chống kẻ ác. Nó cũng có nhiều bài bản, như quyền thuật, để chúng ta tập luyện.

Bài trường côn TIÊN TỬ PHÁ TRẬN là một trong những bài côn nổi tiếng của cha ông chúng ta còn lại. Nó bao gồm những động tác rất căn bản để đi sâu vào côn thuật.

Bởi thế, nếu thuần thục bài TIÊN TỬ PHÁ TRẬN, ắt chúng ta sẽ thấy tất cả những bài côn khác không còn khó khăn nữa.

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved