Bài Quyền Xà Hành Nhập Trận (Kickboxing Lesson Snake Crawling to Encounter a Fight)

Bài Quyền Xà Hành Nhập Trận (Kickboxing Lesson Snake Crawling to Encounter a Fight)

* 14,561 lượt xem * 73 lượt tải

10,000 đ

Tác giả : Nhất Phi Kim

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 140

Năm xuất bản : 2014

Giá sách in : 45,000 đ

Trích đoạn Mục lục

Tiền nhân đã quan sát và biết rõ về loài rắn, nên đã đặt ra bài quyền XÀ HÀNH NHẬP TRẬN để nói lên một phần nào lối tấn công của rắn đối với con người.

Trong XÀ HÀNH NHẬP TRẬN chúng ta thấy cả thân mình, và chân tay đều biến đổi qua lại, chẳng khác nào con rắn uốn khúc trong việc tiến tới. Nó được đánh ra theo 4 hướng ĐÔNG, TÂY, NAM, BẮC thẳng góc với nhau, trông rất đẹp mắt, nhưng không kém phần lợi hại.

Người càng mảnh mai càng dễ tập luyện bài này hơn người vai u thịt bắp. Rõ ràng là áp dụng “nhu thắng cương” trong việc chiến đấu chống những kẻ dũng mãnh hơn mình gấp bội phần.

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved