Bài Quyền Sư Tử Hí Cầu (Boxing Lesson Lion Trifling With A Ball)

Bài Quyền Sư Tử Hí Cầu (Boxing Lesson Lion Trifling With A Ball)

* 17,746 lượt xem * 68 lượt tải

10,000 đ

Tác giả : Nhất Phi Kim

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 114

Năm xuất bản : 0

Giá sách in : 28,000 đ Mua sách in

Trích đoạn Mục lục

Các bậc tiền nhân của chúng ta, đặc biệt những người sống nơi thâm sơn cùng cốc, đã có nhiều thì giờ nhàn rỗi, cũng như rất nhiều dịp may, để tiếp xúc và quan sát những con vật khá khôn ngoan ở xung quanh, như rắn, khỉ, cọp và sư tử v.v...

Họ đã từng hiểu biết về đời sống của chúng, nhất là lúc chúng đang chiến đấu chống kẻ thù, để rút ra những bài học khá hay ho cho chính bản thân mình.

Như ở bài “SƯ TỬ GIỠN BANH” trong tập sách nhỏ này chẳng hạn, là một lối bắt chước điệu bộ của con sư tử, trong lúc nó đang đùa giỡn với con mồi, hoặc một vật chi tròn tròn ở trước mắt nó.

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved