Bài Quyền Phi Long Quá Hải (Lesson of Fists Dragon Flying Over the Sea)

Bài Quyền Phi Long Quá Hải (Lesson of Fists Dragon Flying Over the Sea)

* 21,711 lượt xem * 73 lượt tải

10,000 đ

Tác giả : Nhất Phi Kim

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 176

Năm xuất bản : 0

Giá sách in : 35,000 đ Mua sách in

Trích đoạn Mục lục

Sức mạnh của Rồng là tung hoành trong không gian và khắp vùng biển cả. Để nói lên sự oai hùng đó Thiếu Lâm nam Phái có đặt ra bài quyền mang tên PHI LONG QUÁ HẢI.

PHI LONG QUÁ HẢI bao gồm 114 động tác được đánh ra theo 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc thẳng góc với nhau, trông rất dũng mãnh, chẳng khác nào Rồng đang băng qua biển cả.

Tuy bài quyền có nhiều chỗ hơi khúc mắc, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng để diễn tả cho kỳ được, bằng ngôn ngữ, bằng hình ảnh, và bằng cả sơ đồ đường đất, để mọi người đều có thể hiểu được rõ ràng.

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved