Giáo trình an sinh xã hội

Giáo trình an sinh xã hội

* 13,178 lượt xem * 71 lượt tải

17,000 đ

Tác giả : PGS.TS. Nguyễn Văn Định

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 297

Năm xuất bản : 2008

Giá sách in : 35,000 đ

Trích đoạn Mục lục

Bắt đầu từ những năm 1960 của thế kỷ XX, An sinh xã hội (ASXH) đã được xây dựng thành một môn khoa học độc lập và đưa vào giảng dạy ở rất nhiều trường đại học kinh tế, đại học khoa học xã hội và nhân văn ở nhiều nước trên thế giới. Điều này không phải ngẫu nhiên,bởi vì ASXH có phạm vi bao phủ rộng và ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi tầng lớp dân cư trong xã hội.

Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đang trong quá trình thiết kế và xây dựng các chính sách pháp luật, các chương trình ASXH để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Trước bối cảnh đó, việc tổ chức sưu tầm, nghiên cứu và phổ biến những kiến thức khoa học tiên tiến về ASXH là yêu cầu cấp bách và rất cần thiết.

Để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập của giáo viên và sinh viên các chuyên ngành khối kinh tế, xã hội và nhân văn, Bộ môn Kinh tế bảo hiểm - Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân tổ chức biên soạn cuốn giáo trình An Sinh Xã Hội. Với kinh nghiệm giảng dạy đã tích luỹ được, với sự cố gắng tìm tòi nghiên cứu của giáo viên, cuốn giáo trình này đã chọn lọc trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về ASXH và mỗi vấn đề lý luận đều được liên hệ với thực tế Việt Nam và các nước trên thế giới.Hy vọng cuốn giáo trình ASXH sẽ phục vụ kịp thời cho giáo viên và sinh viên, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà kinh nghiên cứu, các nhà quản lý và những ai quan tâm đến lĩnh vực này.

Tham gia biên soạn cuốn giáo trình này gồm có:

PGS - TS. Nguyễn văn Định - Chủ biên và biên soạn các chương I, VII

TS Phạm Thị Định, biên soạn các chương V, VI

Ths. Tôn Thị Thanh Huyền, biên soạn các chương III, VII

Ths. Tô Thị Thiên Hương, biên soạn chương II

Ths. Nguyễn Thị Chính, biên soạn chương IV

Ths. Bùi Quỳnh Anh, biên soạn chương VIII

Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc nhằm hoàn thiện nội dung của giáo trình.                                                  

Chủ biên

PGS.TS Nguyễn Văn Định

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved